Sigortalıların ana ve babaları mağdur mu?

6.8.2003 tarihinden evvel ölen sigortalıların ana ve babalarına aylık bağlanma koşullarını, 6.8.2003 ila 1.10.2008 arasında ölen sigortalıların ana ve babalarına aylık bağlanma koşullarıyla mukayese edelim.

2013/26 sayılı SGK Genelgesi:

  1. 6/8/2003 Tarihinden Önce Ölen Sigortalılar

506 sayılı Kanunun 4958 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 69 uncu maddesinde 6/8/2003 tarihinden önce ölen sigortalılardan dolayı ana ve babalara aylık bağlanması için öncelikle sigortalının ölüm tarihinde artan hisse olması gerekmektedir. Ölüm tarihinde artan hisse yoksa ana ve babaya daha sonra artan hisse olsa bile aylık bağlanmaz. Diğer bir koşul ise yine ölüm tarihinde ana ve babanın geçiminin ölen sigortalı tarafından sağlandığının tespitidir. Ölüm tarihinde ana babanın geçiminin ölen sigortalı tarafından sağlanıp sağlanmadığının tespiti sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılacaktır. Denetmen tarafından düzenlenen raporda, ölüm tarihinde bu şartın yerine gelip gelmediği mutlaka belirtilecektir. Ölüm tarihinde bu şartlara sahip olan ana ve babaya ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır. Ana ve babaya bağlanan aylıklar, hisse bulunmaması durumunda kesileceği gibi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almaları halinde de kesilecektir. Çalışmaları halinde işe giriş tarihini takip eden, gelir/aylık almaya başlamaları halinde de gelir/aylık başlangıç tarihini takip eden ödeme dönemi itibariyle ölüm aylığı kesilecektir. Ana ve babaya yapılan yersiz ödemeler hakkında 506 sayılı Kanunun mülga geçici 91 inci madde hükümleri uygulanacaktır.

  1. 6/8/2003 ila 2008/Ekim ayı başı arasında ölen sigortalılar

506 sayılı Kanunun 4958 sayılı Kanunla değiştirilmiş 69 uncu maddesinde; 6/8/2003 tarihinden sonra ölen sigortalının ana ve babasına ölüm aylığı bağlanması için; sigortalının ölüm tarihinde artan hissenin bulunması ile ana ve babanın çalışmaması ve 2022 sayılı Kanuna göre alınan aylık hariç olmak üzere her ne ad altında olursa olsun gelir ve aylık almaması gerekmektedir. 6/8/2003 ila 2008/Ekim ayı başı arasında ölen sigortalıların ana ve babalarının ölüm aylığı bağlanması için gerekli şartları yerine getirip getirmediğinin tespiti işlemi sosyal güvenlik denetmeni yerine dosya memuru tarafından yapılacaktır. Ölüm tarihinde Kanunda belirtilen şartları yerine getiren ana ve babaya ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır. Bağlanan aylıklar; hisse bulunmaması durumunda kesileceği gibi, ana ve babanın çalışması halinde işe giriş tarihini takip eden, gerek kendi sigortalılığı gerekse hak sahibi olarak gelir/aylık almaları durumunda ise gelir /aylık başlangıç tarihini takip eden ödeme döneminden kesilecektir.

Genelge böyle.

Şimdi tespit ve değerlendirmemiz:

-Diyelim ki , anne  sigortalı oğlunun ölüm tarihinde aylık bağlanma koşulunu taşımıyor. Daha sonra aylık bağlanma şartları değişince aylık bağlanma koşulunu sağlıyor.

Anne aylık  bağlanmak için müracaat ediyor. Görevli kendisine ‘anneciğim oğlunun ölüm tarihinde aylık bağlanma koşulunu taşımıyordun şimdi taşıman bir şeyi değiştirmez sana aylık bağlanmaz’ der.

Annenin cevabı: ’Evladım bu haksızlık değil mi? Sonradan çıkan yasadan neden faydalanamıyorum? Peki komşum benimle aynı durumda ona neden aylık bağladınız?’ Görevli yanıt verir: ‘bir hata olmuştur ona aylıkları borç çıkartırız.’ Anne cevap verir:’ evladım bir bilene sordum üzerinden beş yıl geçtiği için borç çıkartmanız mümkün değilmiş, gene de sen daha iyi bilirsin.’

Ahmet Metin Aysoy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir