Resmi Gazetede Bugün

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

––  Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

––  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

––  Sakarya Üniversitesi Anayasa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

—  Kalibra International Metroloji Ltd. Şti.’nin Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/11)

––  Türk Standardları Enstitüsünün Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MSG: 2016/16)

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/09/2016 Tarihli ve 2016/51 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/09/2016 Tarihli ve 2016/52 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/09/2016 Tarihli ve 2016/53 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/09/2016 Tarihli ve 2016/56 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/09/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-49 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/09/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-50 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/09/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-51 Sayılı Kararı

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26/09/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-52 Sayılı Kararı

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir