Resmi Gazetede Bugün

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

2015/8098    6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2015 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

—  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Ticaret Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/1145 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/1308 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/2131 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/3667 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/4395 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/6670 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/7970 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2014/1292 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2014/4106 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2014/7668 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir