Ödediğiniz O parayı geri alın!

Elektrik kayıp kaçak bedellerini değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener “Elektrik kaybını önleme ve hırsızlıkları engelleme veya hırsızı takip edip, bedeli ondan tahsil etme görevi de bizzat enerjinin sahibi bulunan dağıtım şirketlerine aittir” dedi.

Gücüyener, elektrik kayıp kaçak bedellerinin nasıl geri alınabileceği konusunda yaptığı açıklamada Yargıtay’ın olumlu görüşü doğrultusunda geriye dönük 10 yıllık haksız tahsil edilen bedelleri almanın mümkün olduğunu vurguladı. Kayıp kaçak bedelleri hakkında hazırlanan kanun tasarısının yasalaşmadığını dile getiren Gücüyener, kayıp kaçak bedellerinin vatandaştan kesilmesinin yönetmelik ile değil yasa ile mümkün olduğunu belirtti. Gücüyener, konu ile ilgili şunları söyledi: “Elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından kaçak kullanmak (hırsızlanmak) suretiyle kullanılan elektrik bedellerinin, kurallara uyan abonelerden tahsili yoluna gitmek hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile bağdaştığı da söylenemez. Bundan ayrı olarak; elektrik kaybını önleme ve hırsızlıkları engelleme veya hırsızı takip edip, bedeli ondan tahsil etme görevi de bizzat enerjinin sahibi bulunan dağıtım şirketlerine aittir. Ne var ki, davaya konu bedeller ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca kanunun verdiği genel ve soyut yetkiye dayanarak çıkarılan yönetmelik, kurul kararları ve tebliğlerinin de, Elektrik Piyasası Kanununun temel amaçları ve ilkelerinden olan, şeffaflık ve düşük maliyetli enerji temini unsurlarını taşıdığının kabulü de mümkün değildir.”

HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURUN Tüketicileri, kendilerinden haksız şekilde tahsil edilen kayıp kaçak bedellerini geri almaları konusunda çağrıda bulunan Gücüyener, “Buna göre, kayıp-kaçak, dağıtım, perakende satış hizmeti bedeli ve iletim bedeli tahsil edilemez. Bu doğrultuda, TRT payı ve benzeri harçların hesabına da dahil edilemez. Faturadan bu bedellerin çıkartılması ile yetinilmemeli, fatura matrahının değişmesi ile tahsil edilen harçların değişeceği de hesaba katılmalıdır. Tüketiciler perakende dağıtım şirketinden kendilerinden tahsil edilen bu bedelin ne kadar olduğunu yazılı olarak sormalı. Bilgi verilmemesi halinde EPDK’ya şikayette bulunulmalı. Tahsil edilen bu bedel öğrenildikten sonra ise Tüketici Hakem Heyetine başvurulmalı. Bedelin dağıtım şirketi tarafından bildirilmemesi halinde toplam bedelin bilirkişi tarafından hesaplattırılması talebi ile doğrudan Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulmalı. Bu konuda farklı bir yasal düzenleme yapılmadan haksız tahsil edilen bedellerin bir an önce talep edilmesinde fayda var” diye belirtti.

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir