Milyonlarca kadının beklediği değişiklik

Kadınlara doğum borçlanmasıyla ilgili haklar parça parça sunuluyor. En son, 2014 yılında çıkartılan bir torba kanunla daha önce sadece SSK’lı kadınlara tanınan ‘doğum borçlanması’ hakkı Bağ-kur ve Emekli Sandığı üyesi kadınlara da sağlandı. Düzenlemeyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki kadın sigortalılar, en fazla üç defaya mahsus olmak üzere, her doğum için doğum tarihinden itibaren geçen en fazla iki yıllık süreleri borçlanabiliyor.
Ancak bu süreleri borçlanabilmesi için, kadının 2 yıl boyunca uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması (yani borçlanacakları sürelere için adlarına uzun vadeli sigorta bildirimi yapılmamış olması) ve çocuklarının yaşaması gerekiyor.
Bu sebeple; doğum yapan kadın sigortalılar iki yıllık süre içerisinde tekrar doğum yapmaları halinde bu doğuma kadar geçen süre kadar, iki yıllık süre içerisinde çalışmaya başlamaları halinde bu süreler düşüldükten sonra kalan süre kadar, çocuğun iki yıllık süre içerisinde vefat etmesi halinde en fazla vefat tarihine kadar olan süreyi kısmi olarak borçlanabiliyor.
STAJ BORÇLANMAYA DAHİL
Sigortalılığı stajyer, çırak vs. olduğu için ilk defa kısa vade sigorta kollarına (iş kazası – meslek hastalıkları sigortasına, hastalık sigortasına) tabi prim bildirilerek başlayan kadın sigortalıların bu tarihten sonra doğum borçlanması yapması halinde sigortalılık başlangıç tarihi uzun vade primi bildirilen tarihten geriye doğru gidilerek tespit edilecek. Yani sigortalı adına uzun vadeli sigorta bildirimi yapılan tarihten önce ne kadar sürelik kısa vadeli sigorta bildirimi varsa, sigortalılık başlangıcı o kadar geriye götürülecek. Örneğin, adına 6 ay kısa vadeli sigorta bildirimi olan kadın sigortalının, adına uzun vadeli sigortalı bildiriminin başladığı tarih 6 ay geriye götürülerek sigorta başlangıcı belirlenecek, belirlenen bu tarihten sonraki doğumlar için borçlanabilecek.
SİGORTALI OLMADAN
Ancak Torba kanunda herhangi bir değişiklik olmadığı için eskiden olduğu gibi doğumdan önce sigortalı olarak tescil edilmiş olma şartı yine aranacak. Buna göre; doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının borçlanma işleminin yapılabilmesi için doğumdan önce;
-4/a kapsamında tescil edilmiş ve adına kısa veya uzun vadeli sigorta kollarına tabi prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,
– 4/b kapsamında prim ödemesine bakılmaksızın tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,
– 4/c bendi kapsamında tescil edilmiş olması,
şartlarında en az birinin varlığı aranacak. Sigortalı olmadan önceki doğumların borçlanılamaması ile ilgili bu şartın kaldırılmasını bekleyen milyonlarca kadın sigortalı var. Bir ara hiç olmazsa sigorta öncesi doğan çocuklardan bir tanesi için doğum borçlanması yapılacağına dair düzenleme olacağı kamuoyunda tartışılmıştı ancak bu şartta bu zamana kadar bir esneme olmadı. Yine bir seçim sathı mailinde olduğumuz için siyasi partiler tarafından oy potansiyeli açısından vaad edilebilir. Ve bu düzenlemeye göre kadın seçmenlerin çoğu oyunun rengini değiştirebilir.
Ersin Umdu

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir