Memur emeklisine yapılan 100 lira seyyanen zam ne anlama geliyor?

Emekli Sandığı iştirakçilerinin sosyal güvenlik kesintileri Emekli Sandığı matrahına göre yapılır, emekli aylıkları ve ikramiyeleri de buna göre hesaplanır.

Emekli Sandığı matrahı gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, kıdem aylığı, taban aylığı ve zam, tazminat, vb. ödemeler karşılığı olan ek tazminattan oluşur.

İşte bu tazminatın hesabı da memurun ek göstergesine göre belirleniyor.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga ek 70’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki bu tazminat 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;

-Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda yüzde 240’ına,

– Ek göstergesi 7600 (dahil) – 8400 (hariç) arasında olanlarda yüzde 200’üne,

– Ek göstergesi 6400 (dahil) – 7600 (hariç) arasında olanlarda yüzde 180’ine,

– Ek göstergesi 4800 (dahil) – 6400 (hariç) arasında olanlarda yüzde 150’sine,

– Ek göstergesi 3600 (dahil) – 4800 (hariç) arasında olanlarda yüzde 130’una,

– Ek göstergesi 2200 (dahil) – 3600 (hariç) arasında olanlarda yüzde 70’ine,

– Diğerlerinde yüzde 40’ına, tekabül eden miktarı emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.

İşte son Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi’nde bahse konu yukarıda belirtilen tazminat oranlarının 15’er puan artırılmasına karar verilmişti. Karar verilen bu oranlar 27.08.2015 tarihli (dünkü) Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8047 sayılı BKK ile Eylül 2015 ayından itibaren uygulanması kesinleşti.

Buna göre tüm memurların Emekli Sandığı matrahları en yüksek devlet memuru maaşını gösteren 9500×0,083084= 789.30 liranın yüzde 15’i olan 118.40 lira kadar artacak.

Bu artış yüzde16 memur keseneği oranından dolayı memur maaşlarında 18.95 lira kadar düşüş demek olacak. Buna karşın bağlanacak aylıklar için örneğin 30 yıl hizmetle bağlanacak aylıklarda 98.50 lira artış sağlayacak.

Aşağıdaki tabloda 30’ar yıl hizmetle emekli olan lise mezunu olup 2/1’den emekli bir memur, üniversite mezunu bir memur, şef veya polisi ifade eden 2200 ek göstergeli bir memur, öğretmeni ifade eden 3000 ek göstergeli bir memur ve mühendis, mimar, hekim veya veterineri ifade eden 3600 ek göstergeli bir başka memurun alacağı ikramiye ve bağlanacak aylıkları gösterdik. 30 yılla emekli olacak bir memur 3 bin 552 lira ek ikramiye almış olacak.

indir
Yani 2015 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan 100 lira ek zamdan memur emeklilerinin de yararlanması için düzenleme yapılmış olunuyor. Şu farkla ki SSK ve Bağ-Kur zammında bu yıl uygulanan seyyanen 100 lira maaşı 1.100 liradan düşük olanlara 1.100 lirayı geçmemek üzere uygulanırken memura verilecek zamda 100 lira tüm memurlara uygulanmıştı.

EKSİK ZAM ALDILAR

Elbette memurlara verilen bu ve 2016-2017 yılları için ilan edilen zamlar bile yetersiz. Ama SSK ve Bağ-Kur’lulara da 100’er lira seyyanen zam tüm emeklilere uygulanmalıydı.

Zira en düşük Emekli Sandığı emekli aylığı bu son tazminat zammıyla 1513,74 lira olurken verilen 100 lira zamma rağmen 780 – 800 liralar seviyesinde aylık alan on binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisi bulunuyor. Yani Anayasa Mahkemesi o dönemde memurları 5510 sayılı Kanun’un gazabından koruduğu için onların aylıkları en azından belli bir taban noktadan aşağıya düşmüyor.

ASLINDA NE OLDU?

AKP’nin getirdiği 5510 sayılı Kanun başta olmak üzere aylık bağlama sistemi düşük aylık üretirken verilen seyyanen zamlar sözde pansumandan öteye gitmiyor. Hakkını verme, sonra az az parça parça ver, sempati ve oy topla esasına dayalı sistem sürekli kendisine bağımlı yığınlar üreterek toplumun sosyolojisini de çürütüyor.

Ali Tezel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir