Mali istatistiklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Buna göre, mali istatistikler yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından, muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak belirlenen ilkeler çerçevesinde hazırlanacak.

Mali istatistikler, açıklık ve ulaşılabilirlik, bütünlük, doğruluk ve güvenirlik, ihtiyaca uygunluk, gizlilik, kullanışlılık, tarafsızlık ve şeffaflık, yöntemsel geçerlilik ve zamanlılık ilkeleri çerçevesinde düzenlenecek.

Genel yönetim sektörü ve bu sektörü oluşturan merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler alt sektörleri için konsolide olarak hazırlanan mali istatistikler Resmi İstatistik Programında belirtilen takvime uygun olarak yayımlanacak.

Mali istatistiklerle genel yönetim sektörü kapsamı, uluslararası standartlar çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumunun görüşleri alınmak suretiyle her üç yılda bir Bakanlıkça belirlenecek. Gerekli görülmesi halinde bu süreye bağlı kalınmaksızın ilgili idarelerin de görüşünün alınması suretiyle kapsam güncellenebilecek.

Kamu idarelerinden, mali istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermeyenlere Bakanlıkça bir ay ek süre verilecek. Ek süre sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde, Bakanlığın talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verilecek.

Söz konusu yönetmelik 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Öte yandan Bakanlığın, "Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kaynak: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir