Krizdeki işyerine devlet yardımı

İşyerleri bazen kendilerinden kaynaklanmayan sebeplerle varlığını sürdüremez hale gelebiliyor. Özellikle ekonomik kriz, yangın ve sel basması gibi olaylar işyerlerini olumsuz olarak etkiliyor. Bu olumsuzlukları gidermek, işyerinde çalışanların işten çıkmasını ve işyerinin devamlılığını sağlamak için işçilere ödenmek üzere işverenlere para yardımı yapılıyor. Bu yardıma kısa çalışma ödeneği deniliyor. Kısa çalışma ödeneği genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Bakanlar Kurulu kararı ile 3 aylık ödeme süresi 6 aya kadar uzatılabiliyor (Geniş bilgi www.iskur.gov.tr adresinden edinilebilir)
DIŞARDAN GELEN SEBEPLER 
Kısa çalışma uygulaması bakımından zorlayıcı sebepler; işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenlerdir. İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne dilekçe ile başvurması gerekiyor.
Dilekçeye/kısa çalışma talep formuna ilgili belgelerinde eklenmesi gerekiyor. Örneğin işyerinde yangın olmuşsa, itfaiyenin konuya ilişkin raporunun başvuru yazısına eklenmesi  gerekiyor. Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünce işyerinin ekonomik krizden veya ileri sürülen mücbir nedenlerden  etkilenip etkilenmediği konusunda inceleme yapılmaktadır.
ÖDENEĞİN VERİLME ŞARTLARI 
Kısa çalışma ödeneğinin ödenebilmesi için;
• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
• İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı İşsizlik sigortası Kanununun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),
• Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.
Arif Temir

Muhasebe Network

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir