Kamu idarelerinin taşınmaz kiralamaları için genelge

Kamu idarelerinin taşınmaz kiralamalarına ilişkin hazırlanan genelge ile kira sözleşmelerinde uyulacak hususlar yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzasıyla kamu idarelerinin taşınmaz kiralamasına ilişkin genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgede, kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak hususlarında tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak görev ve yetkisinin Bakanlığa verildiği hatırlatıldı.

Taşınmaz kiralamada uyulacak hususlar belirlendi

Buna göre, Türk parası cinsinden, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin daha önce ilgili kanun uyarınca kiraladıkları taşınmazların kira artış oranının belirlenmesinde ve bu idarelerce yeni yapılacak taşınmaz kiralamalarında uyulacak hususlar belirlendi.

Daha önceki yıllarda kiralanan ve sonraki yıllarda kiralanmasına devam edilecek taşınmazların kira bedeli, Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksinin on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranını geçmeyecek şekilde artırılacak. Ancak söz konusu yüzde değişim oranının kiralamanın yenileneceği ayda negatif çıkması halinde kira bedelinde bir değişiklik yapılmayacak.

Sözleşme veya protokollerinde artış yapılmayacağına dair hüküm bulunan kiralamalarla kira başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık kullanım süresi tamamlanmamış kiralamalar için kira artışı yapılmayacak.

Bu hususların yanı sıra, genelgede, yeni yapılacak taşınmaz kiralamalarında sözleşmelere konulacak hükümler de şöyle:

“Yıllık kira bedelinin en fazla üçer aylık (tercihen aylık) eşit taksitler halinde ve dönem başlarında ödeneceğine, kiralama ile ilgili vergi, resim ve harçların kiraya verene ait olduğuna, kira bedelinden vergi tevkifatı yapılması gereken hallerde kira bedelinden gelir vergisi ve sair kanuni kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmının kiraya verene ödeneceğine, yakıt bedelinin kira bedelinden ayrı olarak kiracı tarafından karşılanacağına, ödemelerin kiraya verenin belirteceği banka hesabına makbuz karşılığı yapılacağına dair hükümler konulacak.”

Kaynak: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir