İşbaşı Eğitimlerinde Stajyer Çalıştırma

İş Başı Eğitimlerine işsiz olanlar katılabileceği gibi hem de üniversitede okuyup ta zorunlu staj yapmak zorunda olanlarda katılabileceklerdir.

Türkiye İş Kurumu  tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizlerin yine Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işyerlerinde, sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programıdır.

Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır.

Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır.

Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkanına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler. İş Başı Eğitim programı düzenlemek isteyen işverenler programa katılacak kişileri doğrudan kendileri seçerek program düzenleyebilirler.

Eğer işverenler tarafından program düzenlenecek kişi bulunamamışsa ve Türkiye İş Kurumundan katılımcı talep edilmişse kendilerinin belirlemiş olduğu özel şartları taşıyan kişiler arasından işverene yönlendirilen katılımcı adaylarından işveren istediğini seçerek program düzenleyebilir.

İŞBAŞI EĞİTİMİNİN İŞVERENLERE GETİRDİĞİ AVANTAJLAR;

İşverenler, İş Başı Eğitimine katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek, istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu sayede doğru işçiyi seçme imkanına kavuşarak hem işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi ararken zaman kaybetmemektedir. Diğer yandan program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması işverenlere işgücü maliyet avantajını da sağlamaktadır. İşveren İş Başı Eğitimi verdiği kişiye bir ücret ödemesi ve yapılan çalışmayla ilgili olarak sigorta primi ödemesi yapmak zorunda değildir.

İŞBAŞI EĞİTİMİNİN İŞÇİLERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR;

İş Başı Eğitim Programı, katılımcılara eğitim aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki deneyim ve beceri kazanma şansı sunmaktadır.

Programa katılan üniversite öğrencileri ise zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yapma şansına sahip olarak iş arama sürecinde bu deneyimlerine CV’ lerinde yer vermek suretiyle iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği engeli aşmaktadırlar.

Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde (1.000 TL) gelir elde etme imkanı da verilmektedir. Halen günlük 38,48 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından yapılmaktadır.

Diğer yandan üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler.

Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları da sağlanmaktadır.

Gelecek haftaki yazımda bu programdan kimlerin nasıl yararlanabileceklerini açıklamaya çalışacağım.

SORU;

Merhaba Mustafa bey;

Aldığım haberlere göre stajyerlik sigortasının emekliliğe etkisi olacağı söylenmektedir. Konu hakkında bilgilendirme yapabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler. Suat bayram

CEVAP:

Suat Bey;
Bu konu, stajyerlere yapılan büyük bir haksızlığa dönüşmüştü. Çünkü SGK, hizmet borçlanma hakkını genişletti neredeyse herkese hizmet borçlanma hakkı tanıdı. Stajyerler ve çıraklar hariç. Bu konuda köşemde yazılar yazdım. Bu haksızlığın nasıl giderileceğinden de bahsettim. Benimle birlikte konunun uzmanları da gazetelerindeki köşelerinden konuyu işlediler. Basına düşen haberlere bakılacak olursa hazırlığı yapılan torba yasada staj süreleriyle ilgili bir düzenlemenin olduğundan bahsediliyor. Detay bilgiye sahip değilim. Ancak belli ki bu adaletsizlik artık giderilecek. Ancak içinde bulunduğumuz siyasi belirsizlik ve hükümet kurma çalışmaları nedeniyle yasal çalışmalar  ileri bir tarihe kalmış gibi gözüküyor.Konu açıklığa kavuştuğunda yine konuyu köşemde işleyeceğim.

MUSTAFA KESKİN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir