İŞ BAŞI EĞİTİMİ ALANLARIN HAKLARI

Kıymetli okurlarım, geçen haftaki yazımda Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen ve teşvik edilen iş başı eğitim programının amaçlarını, katılan işçiye ve işverene sağladığı faydaları anlatmaya çalışmıştım. Bu programı, teknik özelliği yeterli eleman bulamayan işverenler için kaçırılmaz bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Böyle bir programla işverenleri destekleyen ve iş arayanlara bilgi ve beceri kazanmanın pratik yolunu teşvik ettikleri için Türkiye İş Kurumu yetkililerini kutluyorum.

İşbaşı eğitim programına katılmak için 15 yaşını doldurmak,  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olmak,  İşsiz olmak gerekmektedir.Ön lisans dahil üniversite öğrencisi olanlar da bu programa katılabilirler.

Ancak; işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olanlar ile, programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı düzenleyecek olan işverenin çalışanı olan kişiler, sadece bu işveren ile düzenlenecek olan işbaşı eğitim programına katılamamaktadırlar.

İşbaşı eğitim programına katılmak isteyen kişiler, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından yada Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğüne giderek başvuru yapabilirler. Program düzenlemek isteyen işverenler programa katılacak kişileri doğrudan kendileri seçerek program düzenleyebilirler. Eğer işverenler tarafından program düzenlenecek kişi bulunamamışsa ve Türkiye İş Kurumundan katılımcı talep edilmişse kendilerinin belirlemiş olduğu özel şartları taşıyan kişiler arasından işverene yönlendirilen katılımcı adaylarından işveren istediğini seçerek program düzenleyebilecektir.

İŞ BAŞI EĞİTİMİ ALANLARIN HAKLARI;

İşbaşı Eğitim Programı en fazla 160 fiili gün olarak düzenlenebilmektedir.

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir. Bu yönüyle program işverenin ihtiyaçlarına göre esnetilmiştir.Yani günde en az beş saat olması durumunda haftada bir gün bile program düzenlenmesi mümkündür.

Bunun yanı sıra Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezince uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkündür.                 Program, mevcutta uygulamakta olan istihdam teşviklerinde süre uzatımı gibi güzellikleri de bünyesinde taşımaktadır. Örneğin,31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. 30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda ise, katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.                                                                                                                                                                       Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’ un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmektedir. Program süresine bağlı olarak katılımcılara net asgari ücret düzeyinde (1.000 TL) gelir elde etme imkanı da verilmektedir. Diğer yandan üniversite öğrencilerinin program süresince burs veya öğrenim kredileri kesilmediğinden öğrenciler burs veya kredilerini almaya devam edebilmektedirler. Ayrıca program süresince katılımcılar adına iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri Türkiye İş Kurumu tarafından karşılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

İŞ BAŞI EĞİTİMİ ROGRAMINDAN HANGİ İŞVERENLER FAYDALANABİLİR;

Mevcut düzenlemeler kapsamında; İş Başı Eğitim Programdan İş Kanunu veya SGK Kanununun 4/A (SSK)  maddesine tabi olarak en az iki sigortalı çalışanı bulunan, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, kamunun payının % 50’nin altında olduğu iktisadi teşekküller, v.b. işverenler işbaşı eğitim programlarından faydalanabilecektir.

Belirlenen şartları sağlayan işverenler, Türkiye İş Kurumu tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığı ile ya da doğrudan il müdürlüklerine /hizmet merkezlerine giderek taleplerini iletebilirler.

SORU;

Mustafa bey iyi günler…
% 100 hisseye sahip olunan ve tek kişi ile kurulmuş olan bir anonim şirket yetkilisinin başka bir iş yerinde sigortalı olarak görünmesi idari para cezası gerektiriyor mu?…Bağ-Kur a geçme zorunluluğu var mı?

CEVAP:

Akif Bey;
Hisse oranına bakılmaksızın bir şirkette ortak olan bir kişi başka bir işyerinde eğer hizmet akdine göre çalışıyorsa sigortalı(4/A)  olur. Sigortalı bu çalışmasından dolayı zorunlu olarak 4/A sigortalısı olması gerekmektedir. Çalışmadan sadece gösterilmek suretiyle sigortalı olması mevzuata aykırıdır.Denetim elemanının incelemesi ile tespiti halinde kayıt geçersizliğinden dolayı idari para cezası uygulanır ve sigortalılığı iptal edilerek 4/B  sigortalığı devreye girer.

Ancak şirket ortaklığından dolayı sigortalı(4/B) olmasa bile  şirket yetkilisi tarafından yine de SGK’ ya işe giriş bildirimi yapılması gerekmektedir. Yapılmaması halinde şirkete idari para cezası verilir.

MUSTAFA KESKİN

SGK Eski Başmüfettişi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir