İdari para cezalarına itiraz rehberi

Rehber giriş bölümünü Anayasa Mahkeme kararına ayırdık;

– Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) idari para cezalarını düzenleyen, 5510 sayılı Yasa’nın 102. maddesinin içeriğinde yer alan bir hükmün, Anayasa Mahkemesi’nin 28.11.2013 tarih ve E.2013/40, K.2013/139 sayılı Kararı ile iptal edilmesinin yarattığı sonucu bilmenizde çok yarar var.

102.madde:

İdarî para cezalarının, kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89’uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.

Açıklama;

Peşin ödeme idari para cezasında 1/4 oranında indirim sağlıyordu. Ancak, yargıya  itiraz sonucunda haksız çıkarsanız, söz konusu indirim gecikme cezası/zammı ile birlikte sizden geri alınıyordu.

Bu risk dolayısıyla, 1/4 indirimi alıp yargı yoluna gitmek tercih edilmiyordu.

Anayasa Mahkemesi,” Ancak kurumca veya mahkemece kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89’uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.” düzenlemesini, yukarıda tarih ve sayısını belirttiğimiz kararla iptal etti. Bu nedenle peşin ödeme indirimini alıp, yargıya gitmek artık avantajlı.

Bu önemli kararı anlattıktan sonra itiraz usulüne geçebiliriz.

-Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde SGK ya itiraz etmelisiniz.

-SGK ya itiraz edilmeden doğrudan mahkemeye itiraz edemezsiniz.

-İtiraz takibi durdurur.

-itiraz dilekçenizi taahhütlü mektup veya APS yoluyla göndermekte yarar vardır. Çünkü, dilekçenin postaya verilme tarihi SGK’ ya verilme tarihi olarak kabul edilir.

-itiraz dilekçesi, ” idari para cezaları itiraz komisyonunca” değerlendirilir ve 30 gün içinde karara bağlanır.

-İtirazınızın reddilmesine ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde,  ” idare mahkemesine” başvurabilirsiniz.

-İdari para cezaları 10 yıllık zaman aşımına tabidir.

-İdari cezayı gerektiren fiilin işlendiği tarih zamanaşım süresinin başlangıcını teşkil eder.

Ahmet Metin Aysoy

Muhasebe Network

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir