Haklı nedenle fesih bildirim yazısında hata yapılması

İşverenin güvenini kötüye kullanan işçi, kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işten çıkarılmıştır. İşçinin iş sözleşmesinin feshine ilişkin bildirimde İş Kanunu’nun yanlış bir maddesi gerekçe gösterilmiştir. İşçi kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi için dava açmıştır.

İşçinin iş sözleşmesinin feshine ilişkin bildirimde İş Kanunu’nun yanlış bir maddesi gerekçe gösterilmesi dava neticesine tesir eder mi?

Bu sorunun cevabını, Yargıtay 9’uncu Hukuk  Dairesi’nin 28.06.2010 tarih ve E.2008/33637 ve K.2010/20775 sayılı Kararında görmek mümkündür.

“İşyerinde kredi kartı yolsuzluğu yaparak işverenin güvenini kötüye kullandığı için işten çıkarılan işçinin iş akdinin feshine ilişkin bildirimde İş Kanunu’nun yanlış bir maddesinin gerekçe gösterilmesi, işverenin fesih iradesinin işçinin anılan yolsuz eylemine dayalı olduğu gerçeğini değiştirmez. Fesih süresinin de geçmemiş olduğu dikkate alındığında, davacı işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi reddedilmelidir.”

Sonuç: İşverence yapılan hukuki nitelendirme, işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesine neden olan somut eylemini değiştirmez.

Ahmet Metin Aysoy

Muhasebe Network

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir