Gelir vergisi mükellefleri dikkat!

Gelir vergisi mükelleflerinin nasıl matrah ve vergi artırımından yararlanacağını sizlerin dikkatine sunacağım.

Matrahlar hangi oranda artırılacak?

2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarına ilişkin olarak verdikleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerinde vergiye tabi gelir (matrah) beyan eden gelir vergisi mükelleflerinin bu yıllara ilişkin vergi matrahlarının asgari;
2011 yılı için …………….. % 35,
2012 yılı için …………….. % 30,
2013 yılı için …………….. % 25,
2014 yılı için …………….. % 20,
2015 yılı için …………….. % 15,
oranlarında artırılması gerekmektedir.

Genel Prensipler Nelerdir?

Ticari veya zirai kazancı bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabının, beyannamelerinde diğer gelir unsurlarının bulunması halinde; söz konusu mükelleflerin durumlarına göre kendileri için belirlenmiş asgari matrahları dikkate almak suretiyle matrah artırımında bulunmaları yeterli olup, diğer gelir unsurları için ilave yapmayacaklardır.
Ticari kazancı basit usulde tespit edilmekle birlikte, bu kazancının yanında beyannamelerinde vergiye tabi başka gelir unsurları beyan eden mükellefler de işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahları esas alacaklardır.
Verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde birden fazla gelir unsuru bulunan mükellefler, matrah artırımlarını yıllık beyannamelerinde yer alan toplam matrah üzerinden yapacaklar, gelir unsurlarının bir kısmı itibarıyla artırımda bulunmayacaklardır.
İstisna ve indirimler nedeniyle, gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahlardan indirilemez.

Zarar beyan edenler matrah artırımında bulunabilir mi?

2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarında zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle, matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması matrah artırımında bulunmaya engel değildir. Bu yıllarda zarar beyan etmiş olan gelir vergisi mükelleflerinin durumlarına göre; yüzde 20 ya da yüzde 15 vergi oranı uygulanacak ve asgari matrahları aşağıdaki gibi olacaktır.

ert

Uygulama Örneği;
İşletme hesabı esasında vergilendirilen Orhan Duman ın 2011 – 2015 dönemlerine ilişkin beyan durumu aşağıdaki gibidir.

ned

Mükellef ilgili yılların tamamı için matrah artırımında bulunabileceği gibi, bu yılların bir veya birkaçı için de matrah artırımında bulunabilir.
Artırılan matrahlar üzerinden kanunda belirtilen oranda hesaplanan verginin, yine kanunda belirtilen süre ve şekillerde ödenmesi gerekmektedir.

 

NEDİM TÜRKMEN

SÖZCÜ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir