Evde çocuk bakım yardımından hangi anneler faydalanabilir!

Evde çocuk bakım yardımı çalışan annelerin beklediği bir projeydi. Çalışan anneler 8+8:16 haftalık rapor döneminden sonra işverenler tarafından işe başlatılmakta, kimi işverenler ise bu rapor sonrası 6 aylık ücretsiz izini işçilerine kullandırmaktaydı. Hal böyle olmakla bu sürelerin sonunda anne işbaşı yapmakta ve bakıcı bularak çocuğunu bu kişilere bırakmaktaydı. Bu projeyle 0-24 ay aralığında çocuk sahibi olan ve hizmet akdine tabi (özel sektörde işçi statüsünde) sigortalı olarak halen çalışmakta olan;

 • İş hayatına geri dönecek,
 • İlk kez çalışmaya başlayacak ya da
 • Sigortasız çalıştırdığı çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırmaya başlayacak.

Kimler faydalanabilir;
Projeden yararlanacak annelerde aranan şartlar şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Bursa, Antalya ve İzmir illerinin birinde çocuğuyla birlikte ikamet etmek,
 • Bir işveren yanında hizmet akdi ile (5510 s. Kanun 4/1-a maddesi kapsamında) işçi olarak tam zamanlı çalışıyor olmak,
 • Çalıştığı işten elde ettiği brüt ücreti, asgari ücretin brüt tutarının iki katını aşmamak (2015 ikinci altı ayı için 2.547 TL),
 • En geç kesin kayıt tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna Ek-9 kapsamında (çocuk bakıcıları da dahil ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalılığı) sigorta kaydını yaptırmış olmak şartıyla tam zamanlı çocuk bakıcısı istihdam etmek,
 • Çalıştırdığı çocuk bakıcısıyla arasında akrabalık ilişkisi bulunmamak (kendisi veya eşinin birinci derecede akrabası olmaması; çocuk bakıcısı ile aynı evde oturuyorsa 3. derece dahil akrabalık ilişkisi olmaması),
 • Analık izin süresini geçirmiş olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğu olmak
 • Proje kapsamında çocuk bakıcısı olarak çalışmamak.

Ayrıca, annelerin istihdam edeceği çocuk bakıcılarında da aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

T.C. vatandaşı ve kadın olmak,

 • Bursa, Antalya ve İzmir illerinin birinde ikamet ediyor olmak,
 • Bakımını üstlendiği çocuğun anne veya babası ile birinci derece, ebeveyn ile aynı evde oturuyorsa 3. dereceye kadar (3. derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmamak,
 • En az ilkokul mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olmak

KİMLER FAYDALANAMAZ ?

 • Başvuru şartlarında aranan kriterleri yerine getirmeyenler
 • 5510 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesine göre sigortalı sayılmayan anneler
 • Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışan anneler
 • 5510 sayılı Kanun Ek-5 ve Ek-6 Sigortalısı tam zamanlı ya da sürekli çalışmayan
 • 5510 sayılı Kanun Geçici 20 inci maddesinde yer alan Banka Sandığı mensupları (SGK’ya kendilerine ilişkin herhangi bir bildirim yapılmadığından ve bu nedenle SGK Bilişim Altyapısında kendilerine ait veri bulunmadığından) • SGK Bilişim Altyapısına göre oluşturulan Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından başvurusu kabul görmeyen diğer kişiler (SGK Bilişim Altyapısından ya da MERNIS gibi Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından kullanılan diğer veritabanlarından veri yokluğu nedeniyle bilgi çekilemeyen haller)
 • Proje Dokümanlarından veya Avrupa Birliği Mevzuatından veyahut da Türk Mevzuatından kaynaklanan sebeplerle kendisine uygun maliyet olarak ödeme yapılamayacak diğer kişiler (Belgelerde usulsüzlük yapanlar vs)

Görüleceği üzere bu projeden şimdilik Bursa, Antalya, İzmir illeri faydalanmaktadır. İlerleyen zamanlarda Türkiye genelinde diğer illerinde bu kapsama girip çalışan annelerin mağduriyetinin giderileceğini umuyorum. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu yardımı almaya hak kazanan annelere verilecek bu ödenecek aylık 300 avro olacaktır.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Taner ÖZDEMİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir