Ev alanlar kapıcının sigorta priminden sorumlu olur mu?

Ev satın alan okuyucularım satın aldıkları apartmanın kapıcısının sigorta prim borcundan ve  kıdem tazminatından sorumlu tutulup tutulmayacaklarını soruyorlar. Okuyucularım haklı. Yeni bir ev alıp birde hesapta olmayan prim borcu ve kıdem tazminatı  ödemesi ile karşılaşabilirler.

Sigorta primi borcundan sorumlu olma
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal ederse ya da başka bir işyerine katılır veya birleşirse eski işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim ile gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur.  Bu hükme aykırı sözleşme hükümleri Kuruma karşı geçersizdir.
Ev satın alan okuyucularım, evi satın almadan önce apartman kapıcısının oluşmuş sigorta prim borcundan, gecikme cezası ve gecikme zammından evi satın aldıkları evin eski sahibi ile birlikte sorumludurlar. Evi satın alan, evin sigorta prim borçlarından sorumlu olmayacağı yönünde sözleşme yapmış olsa bile bu sözleşme Sosyal Güvenlik Kurumunu bağlamıyor. Başka bir deyimle sözleşme kuruma karşı geçersiz. Bu nedenle okuyucularım, ev satın almaya karar verdiklerinde evin bulunduğu apartmanda kapıcı çalıştırılıyorsa bu kapıcıya ait sigorta prim borcu, gecikme zammı ve faizinin olup olmadığını  Sosyal Güvenlik Kurumunun il veya merkez müdürlüklerinden sorup öğrenmeleri gerekiyor.
Kıdem tazminatından sorumlu olma
1475 sayılı Eski İş Kanununun 14.maddesine göre; 12.7.1975 tarihinden itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.
Ev satın alanlar, satın aldıkları apartmanda kapıcı çalışıyorsa kapıcının geçmiş dönemdeki çalışmalarına ilişkin kıdem tazminatından evin eski sahibi ile birlikte sorumlu olacaklar. Ev satın alanlar, evi satın aldıkları apartman kapıcısının önceki çalışmalarından dolayı doğacak kıdem tazminatı sorumluluğu konusunda evi satan ev sahibi ile birlikte sorumluluğa ilişkin sözleşme yapmalarında fayda var. Ev satın alanlar kıdem tazminatı sorumluluğunu dikkate alarak evin satış fiyatından kıdem tazminatının düşürülmesini isteyebilirler.

Arif Temir

Muhasebe Network

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir