Eski işyerlerindeki çalışmalar izin gününü artırır mı?

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle beraber yıllık ücretli izin gün sayısının hesabı ve izin kullanımındaki usul ve esaslar işçi-işveren arasında zaman zaman anlaşmazlıklara neden olmaktadır.

İş Kanunu’na göre, işçinin işyerinde işe girdiği günden başlayarak, deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olması halinde işyerindeki kıdemlerine ve yaşlarına göre yıllık ücretli izin verilmektedir. İşyerindeki kıdem süresi arttıkça kullanılan izin gün sayısı da buna bağlı olarak artmaktadır.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara on dört günden,
b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) On beş yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden,
az olamayacaktır.

Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Yıllık izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

6552 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesinde yapılan değişiklikle yukarıda sayılan yıllık izin süreleri, yer altı işlerinde çalışan işçiler için dörder gün arttırılarak uygulanacaktır.

Uygulamada bir yıldan az süre için de orantılı olarak yıllık ücretli izin hakkı olup olmayacağı yönünde tartışmalar olmaktadır. Özellikle bazı çalışanlar tarafından, daha önceki farklı işverenlere ait işyerlerindeki çalışma sürelerinin de yıllık ücretli izin kıdeminde dikkate alınacağı yönünde beklentiler bulunduğu görülmektedir.

Bu doğru değildir ve aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde bir yılını doldurmayan işçiler yıllık ücretli izne hak kazanamaz. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Yıllık izin kıdeminin hesabında farklı işverenlere ait farklı işyerlerindeki süreler ise birleştirilmez.

İbrahim IŞIKLI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir