E-DEFTER BERAT YÜKLEME SÜRELERİ

Bilindiği gibi 2016 yılında vergi mükelleflerinin büyük kısmı e-deftere geçmiş bulunmaktadır.

Tabii ki e-defter mevzuatı daha fazla önem kazanmıştır. Uygulayıcıların en çok soru sordukları ve takıldıkları konu e-berat yükleme sürecidir.
www.edefter.gov.tr sitesinde hemen hemen her türlü soruya bir cevap ve açıklama verilmiştir. Buna rağmen zaman zaman bizler de mükelleflerden özellikle berat yükleme son günü konusunda sorularla karşılaşmaktayız. Sitede bu konuda açıklamalar bulunmaktadır.
BERAT YÜKLEME SÜRECİYLE
İLGİLİ YAPILAN DETAYLI AÇIKLAMA

Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına başvuru yapan mükellefler uygulamaya başlama tarihi itibariyle Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri elektronik olarak tutmak zorundadırlar. 2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin 3. maddesinde;
“a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.
b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar” hükmü bulunmaktadır.
Aylık olarak oluşturulan elektronik defterlere ait beratlar, ilgili ayı takip eden 3. ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter uygulamasına yüklenmelidir. Örneğin, e-defter uygulama başlama tarihi 01/01/2016 olan mükelleflerin, Ocak 2015 ayı beratlarını 30 Nisan 2015 tarihine kadar e-defter uygulamasına beratlarını yüklemesi gerekmektedir.
Yine yapılan açıklamadan anlaşıldığı üzere 31.12.2015 tarihine ait (yani Aralık 2015) elektronik defter beratının da 30.Nisan 2016 tarihinde yüklenmesi gerekmektedir.
Dikkat edilmesi gereken husus, berat yükleme süresi olarak söz konusu tebliğde belirtilen sürenin son gününe kadar bekleme zorunluluğunun olmadığıdır.
Yani oluşturulan elektronik defter ve beratlar üzerinde gerekli kontrolleri tamamlayan mükellefler ilgili ayı takip eden 3. ayın son gününü beklemeden e-defter uygulamasına beratlarının yüklemesini yapabilirler. Elektronik defterin oluşturulma ve beratının alınma süreci belli bir zaman aldığından, e-defter uygulamasını kullanan mükelleflerimizin yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek için berat yükleme için belirtilen sürenin sonuna kadar beklememeleri ve elektronik defter uygulamasının geçiş aşamasında yüklenilecek beratların zaman damgası ile imzalanması önerilmektedir.
Sorulan sorulardan biri de berat yükleme son gününün resmi tatil veya hafta tatiline denk gelmesi halinde sonraki ilk iş günü beratın yüklenip yüklenemiyeceğidir. Bugüne kadar bu konuda net ve genel bir açıklama göremedim.
Sadece bir defa Şubat/2015 dönemine ait e-defter beratlarının Başkanlık sistemine yüklenme son tarihi olan 31 Mayıs Pazar günü resmi tatil olması nedeniyle söz konusu tarih 1 Haziran 2015e uzamıştır.
Bu açıklamayı göz önüne aldığımızda berat yükleme son günü hafta tatiline veya genel tatile denk geldiğinde sürenin uzayacağını kabul edebiliriz.

2016 yılında berat yükleme tarihleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Defterin ait olduğu İlgili ay
31.Aralık.2015
31.Ocak.2016
29.Şubat.2016
31.Mart.2016
30.Nisan.2016
31.Mayıs.2016
30.Haziran.2016
31.Temmuz.2016
31.Ağustos.2016
30.Eylül.2016
31.Ekim.2016
30.Kasım.2016

Berat yükleme son günü
30.Nisan.2016
30.Nisan.2016
31.Mayıs.2016
30.Haziran.2016
31.Temmuz.2016
(Tatil-ertesi güne uzayabilir)
31.Ağustos.2016
30.Eylül.2016
31.Ekim.2016
30.Kasım.2016
31.Aralık.2016
31.Ocak.2017
28.Şubat.2017

E-defter ve berat ile ilgili bilgilerimizi tazeleme açısından bu bilgilerin yararlı olacağını düşünmekteyim.
Cevdet Akçakoca

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir