Çalıştığı şirkete ortak olanlar dikkat!

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortaklarının 5510 sayılı kanun uyarınca sigortalı olması gerekiyor. Anonim şirketin tüm ortakları değil, yalnızca yönetim kurulu üyesi ortakları 4/b’li olmak durumunda. Diğer yandan limited şirketlerin tüm ortaklarının 4/b’li (Bağ-Kur’lu) olması zorunlu. Dolayısıyla şirketin niteliği, ortakların sigortalı olması zorunluluğunu farklılaştırmakta.
4/a’lı (SSK’lı) sigortalı olarak çalıştığı şirkete ortak olanların sigortalılık statüleri için 1 Ekim 2008 tarihi çok önemli. SSK’lı olarak çalıştığı limited şirkete 1 Ekim 2008 öncesi ortak olan bir kişi, SSK’lı olmaya devam edebilir. Aynı şekilde SSK’lı sigortalı olduğu bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesi ortağı konumuna gelen kişi de SSK’lı olmaya devam edebilir. Ancak bu kişilerin prim ödemelerinde bir gün bile boşluk olursa, pasif Bağ-Kur sigortalılıkları devreye girer ve bir daha ortağı oldukları şirkette SSK’lı olamazlar. Dolayısıyla bu kişilerin prim ödemelerinde hiçbir şekilde kesinti olmaması gerekmektedir.

1 Ekim 2008 sonrası farklı
1 Ekim 2008’den sonra çalıştığı şirketin ortağı olan kişilerinse doğrudan Bağ-Kur’lu olmaları gerekiyor. Eğer kişinin çalıştığı şirket limited ise, ortak olması halinde Bağ-Kur’lu olarak sigortalanması zorunlu. Ancak kişi, şirkette çalışıyorsa, yönetim kurulu üyesi olması halinde sigortalanma zorunluluğu doğar. Eğer kişi çalıştığı anonim şirkete sadece ortaksa, SSK’lı olarak sigortalanmaya devam edebilir. Ancak limited şirketlerin tüm ortakları ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortakları 1 Ekim 2008 sonrasında çalıştıkları şirkette SSK’lı olarak sigortalanmaya devam edemezler.

Emeklilikte sorun yaşanabilir
1 Ekim 2008 sonrası çalıştığı limited şirketin ortağı veya anonim şirketin yönetim kurulu üyesi ortağı konumuna gelen bir kişi SSK’lı olarak prim ödese de, bu statüsüyle emekli olamaz. Bu kişinin Bağ-Kur’lu olarak sigortalanması gerekir. Bu durumda kişi SSK’lı olarak en yüksek prim seviyesinden prim ödese bile SGK bu kişinin SSK’lığını iptal eder ve bu kişi SSK’lı olarak emekli olamaz. Yüksekten prim ödeyerek yüksek emekli aylığı alınması ne yazık ki mümkün değildir.

SGK primleri silebilir
1 Ekim 2008 sonrasında çalıştığı limited şirketin ortağı veya anonim şirketin yönetim kurulu üyesi olan kişi adına bu tarihten sonra Bağ-Kur’lu olarak prim yatırılmamış veya 30 Nisan 2015 tarihi itibarıyla 12 ay ve üzeri prim borcu bulunuyorsa, SGK bu kişilerin sigortalılık sürelerini silmiş olabilir.
Bu durumdaki kişiler adına ortaklık statüleri nedeniyle hiç prim ödenmemiş veya 12 ay ve üzeri prim borçları var, 31 Temmuz 2015’e kadar yapılandırma veya sildirme işlemi yapılmamışsa, bu kişilerin prim borçları silindi ve sigortalılık süreleri de donduruldu. İlerleyen dönemde dondurulan sigortalılık sürelerinin borçlanılması mümkün. Bu durumdakiler bir an önce hizmet dökümlerini ve prim ödemelerini kontrol etmeliler.
Limited şirketin ortağı veya anonim şirketin yönetim kurulu üyesi konumundaki biri başka şirkette SSK’dan sigortalı olabilmekte. Şirket ortaklığı nedeniyle Bağ-Kur’lu olan bir kişinin başka şirkette SSK’lı gösterilmesi halinde, bu kişi SSK statüsünde emekli olabilecektir.
İlgili düzenleme 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu tarihten önce bir kişi adına hem Bağ-Kur hem de SSK’dan prim yatırılmışsa, önceden başlamış sigortalılığı geçerliydi. Önce Bağ-Kur sigortası başlamışsa Bağ-Kur, önce SSK sigortası başlamış ise SSK geçerliydi. 1 Ekim 2011 tarihinden sonra ise SSK sigortalılığının Bağ-Kur sigortalılığına üstünlüğü ilkesine geçildi.
Bu düzenleme sayesinde emekliliğine 1.261 gün kala SSK’lı olmaya başlayan bir kişinin SSK’lı emekli olması mümkün hale geldi. Bağ-Kur’luların bu şekilde emekli olabilmeleri için şirketlerini devretmelerine de gerek kalmadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir