Bordrolarda SGK matrah devri nasıl olacaktır?

Bordrolarda SGK matrah devri nasıl olacaktır?

Bu yazımızda yine uygulamalarda karşılaşılan ve forum sayfamızda gelen sorulardan biri olan SGK matrah devri hakkında örnekle bilgi verme gereği hissettim.

Prim, ikramiye ve bu nitelikteki yapılan ödemelerin, ödemelerin yapıldığı ay SGK tavan rakamını geçmesi halinde ücret dışındaki ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir. Örnekle pekiştirelim;

01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasındaki SGK tavan ücreti : 7.809,90

2015 Ocak ayındaki ücreti 5.000,00 TL olan bir sigortalıya aynı ayda  5.000,00 TL ikramiye ve 4.000,00 TL de teşvik primi ödenmesi halinde, sigortalının Ocak ayındaki aylık kazancı 14.000,00 TL olmaktadır. 2015 Ocak ayında prime esas kazanç üst sınırı 1.201,50* 6,5 = 7.809,90 TL olduğundan, üst sınırı aşan 6.190,10 TL tutarındaki matrah Ocak ayında prime tabi tutulamayacaktır.

Bu durumda, 2015 Ocak ayı SPEK tutarı 7.809,90 üst sınırın aşılması nedeniyle aşan kısım söz konusu ayda prime tabi tutulamayacaktır. Üst sınırı aşan 6.190,10 tutarındaki matrah ise 2015 Şubat ayının ücreti olan 5.000,00 TL lik tutara eklenerek prime tabi tutulacaktır. Ancak böyle bir hesaplama sonucunda bulunan tutar da (5.000,00 + 6.190,10 = 11.190,10) Şubat ayında geçerli olan SPEK üst sınırı yine aştığından, Şubat ayındaki SPEK tutarı yine 7.809,90 TL olacak, prime tabi tutulamayan (üst sınırı aşan) 11.190,10 – 7.809,90 = 3.380,20 TL ise bu kez Mart ayının ücreti olan 5.000,00 TL’ye ilave edilerek prime tabi tutulacaktır.

Mart ayına devreden kazanç 8.380,20 (5.000,00 + 3.380,20) olmakla birlikte, bu miktar da üst sınırı aştığından, Mart ayındaki SPEK tutarı, yine üst sınır olan 7.809,90 TL olarak dikkate alınacaktır. Prime tabi tutulması mümkün olamayan (8.380,20 – 7.809,90 = 570,30 ise, kanunda yer alan ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemesi kuralı nedeniyle Nisan ayındaki ücrete eklenmeyecek, dolayısıyla prime tabi tutulmayacaktır.

Not: Aynı örneği 01.07.2015 tarihinde değişen yeni asgari ücret üzerinden uyarlamak isterseniz 1.273,50*6,5: 8.277,90(SGK tavan) olmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir