Balık ve arı sevkiyatında “sağlık raporu” zorunluluğu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, "Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, denizlerde ve iç sulardaki üretim tesislerinden yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıkçılık ürünleriyle Bakanlıkça belirlenen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerinde nakil beyannamesi bulundurma zorunluluğu kaldırıldı.

Balıkçılık ürünlerinin nakillerinde, yetiştiricilik veya avcılık yoluyla elde edilen balıkçılık ürünlerinin su ürünleri toptan satış merkezine, su ürünleri haline veya işleme tesisine nakilleriyle canlı olanlarının nakillerinde Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında belirlenen belgeler kullanılacak.

Yetiştiricilik veya avcılık yoluyla elde edilen canlı balık ve balıkçılık ürünlerinin su ürünleri toptan satış merkezinden veya su ürünleri halinden başka illere nakillerinde belirtilen belgelere istinaden düzenlenen veteriner sağlık raporu bulundurulacak.

Arı nakillerinde de sağlık raporu

Arı nakillerinde de gezginci arıcılar, her yılın ilk hareketinde arılarını başka illere sevk ederken, işletme tescil belgesi ile veteriner sağlık raporu düzenlenmesi için il ve ilçe müdürlüklerine başvuracak.

Aynı yıl içinde, 31 Aralık’a kadar yapacakları iller arası hareketler için örneği Bakanlıkça belirlenen vize belgesi ilk hareket sırasında il veya ilçe müdürlüğünden alınarak veteriner sağlık raporuna eklenecek.

Arıların gittikleri yerdeki il/ilçe müdürlüklerinde resmi veteriner hekim tarafından gerekli sağlık muayene ve kontrollerin yapılmasından sonra vize belgesi onaylanarak arılar bir sonraki yere sevk edilecek.

Kaynak: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir