Askerlik borçlanmasının emekliliğe etkisi

Okurlarımızdan askerlik borçlanmasına yönelik çok sayıda e-posta alıyorum. Ali Başkaya da bu konuda merak ettiklerini sormuş. Başkaya, şöyle diyor:  “1990’da askere gittim ve 18 ay sonra 03.11.1991’de askerden döndüm. 12.05.1992’de sigortalı olarak çalışamaya başladım. Şu an 51 yaşındayım. Emekli olmak için askerlik borçlanması yapmalı mıyım? Borçlanma miktarı ne kadar? Borçlanmayı ne kadar sürede ödemeliyim? Borç ödemesi için taksitlendirme var mıdır?”
5510 sayılı Kanun’da sigortalının borçlanabileceği süreler 41’inci maddede düzenlenmiştir. Bu hizmet borçlanmalarından biri de erkeklerin yaptıkları vatani görevleri ile ilgili askerlik borçlanmasıdır.
Borçlanılacak süre: Hizmet borçlanması, kanunda belirtilen sebepten dolayı çalışılamayan süre için yapılır. Bu sebeple; erkekler, er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri borçlanabilirler. Okurumuz 1990-1991 yılları arasındaki süreyi borçlanacaktır.
18 AY GERİYE GİDER
Borçlanmanın etkisi: Borçlandırılan askerlik süreleri sigortalılıklarına sayılır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Eğer askerlik dönemi sigorta başlangıcından önce yapılmışsa bu dönem için yapılan askerlik borçlanması halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Okurumuz sigorta başlangıcından önce askerlik yaptığı için 18 ay borçlanması halinde sigorta başlangıcı 18 ay kadar geriye gidecektir. Ama askerlik sigorta başlangıcından sonra yapılmışsa askerlik borçlanması sigorta başlangıcını geriye götürmez ama borçlanılan gün kadar prim günü emeklilikte dikkate alınır.
Kısmi borçlanma hali: Kanunda açıkça kısmi borçlanma olanağından söz edilmemekle birlikte, Kurumca tahakkuk ettirilen borcun ödenmesi için öngörülen bir aylık sürede ödeme yapılan gün sayısının prim ödeme gün sayısına ve prime esas kazanca dahil edileceği belirtilmiştir. Buna göre sigortalı, söz konusu sürede ihtiyaç duyduğu gün sayısında prim ödeyerek kısmi borçlanma yapabilecektir. Okurumuz 12.05.1992 tarihinde sigortalı olduğu için 11 ay 20 gün olarak kısmi borçlanması halinde sigorta başlangıcı 22.05.1991 olacaktır. Bu durumda; okurumuz 52 yaş 5 bin 525 gün ve 25 yıl sigortalılık süresi şartlarını doldurması halinde emekli olacaktır.
AYLIK NE ZAMAN BAĞLANIR?
Borçlanma ile emeklilik: Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.
Borçlanmada esas alınacak kazanç ve borcun hesaplanması: Sigortalının borçlanma ile ilgili talep tarihinde 82’nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32’si üzerinden hesap edilir. 01.07.2015 – 31.12.2015 için geçerli olan asgari günlük borçlanma bedeli 13.58 liradır.
Borcun ödenme şekli: Askerlik borçlanması tutarının ödenmesi için bir ay gibi çok kısa bir süre öngörülmüş, dolayısıyla taksitlendirmeye olanak tanınmamıştır. Borçlanma tutarının ödenmesi için öngörülen bir aylık sürenin geçirilmesi durumunda yeni başvuru koşulu aranır.
Ersin Umdu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir