Alacakların yapılandırılmasında dikkat etmeniz gereken tarihler !

6736 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru tarihleri ve süreler de netleşmiştir. Kanunun sosyal güvenlik alacaklarının yapılandırılmasına dair hükümleri özet olarak şu şekildedir;

 • 2016/Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primi borçları,
 • İsteğe bağlı prim ve topluluk sigortası prim borçları,
 • SGK tarafından ilgili kanunlar gereği takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
 • Emeklilik sonrasında 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olup, 2016/Şubat ayı ve öncesine ait ödenmemiş sosyal güvenlik destek primi borçları,
 • 30.06.2016 tarihine kadar bitirilmiş bina inşaatı ve ihale konusu işlere dair hesaplanmış ve işveren tebliğ edilmiş asgari işçilik prim borçları,
 • Bina inşaatı ve ihale konusu işlerden 30.06.2016 tarihine kadar bitirilmiş olmakla birlikte SGK tarafından henüz borç tahakkuk ettirilmeyen asgari işçilik borçları,

asılları ve bunların ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 19 Ağustos 2016 ya kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanacak, borcun gecikme cezası ve gecikme zammı tamamen silinecektir. Borcun peşin ödenmesi halinde yalnızca bulunan tutar ödenecektir. Taksitle ödeme halinde ise borçlunun tercihine göre 6, 9, 12 veya 18 taksitte ödeme yapılacaktır. Peşin ödemede hesaplanan tutar 6 taksitte 1,045 katsayısıyla, 9 taksitte 1,083 katsayısıyla, 12 taksitte 1,105 katsayısıyla, 18 taksitte ise 1,15 katsayısı ile çarpılacaktır. 

 • 30.06.2016 tarihine kadar işlenen fiillerden dolayı SGK tarafından uygulanan idari para cezası asıllarının %50 si ile gecikme zammı ve gecikme cezasının tamamı silinecektir. 
 • SGK borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihi 31 Ekim 2016 dır. 
 • SGK ya olan borçların taksitle ödenmesi halinde, ilk taksit 31 Aralık 2016 da ödenmek üzere iki ayda bir taksit ödenecektir.
 • Prim borcunu yapılandıran sigortalılar, yapılandırılan borç dışında 60 günden fazla genel sağlık sigortası borçları bulunmaması ve borç taksitinin ilkini ödemeleri halinde, genel sağlık sigortasından yararlanabileceklerdir. 
 • Genel sağlık sigortası kapsamında gelir testine başvurması gerekirken hiç başvurmamış olanlar, 31 Aralık 2016 tarihine kadar gelir testine başvurursa, test sonucunda belirlenen geliri daha düşük çıkması halinde, ilk tescil tarihinden itibaren borcu yeniden tahakkuk ettirilecektir. 
 • Gelir testi yaptırdığı halde SGK tarafından 2016/Haziran ayı ve öncesine dair tahakkuk ettirilen genel sağlık sigortası prim borcunu ödememiş olanlar, borcun aslını peşin veya 12 taksitte öderlerse, gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmayacaktır. Bu kapsamdaki borçluların 31 Ocak 2017 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. 
 • SGK borçları için yapılandırma hakkından yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.
 • Yapılandırmaya başvuran ve taksitle ödeme seçeneğini tercih eden borçluların, bir takvim yılında ikiden fazla taksiti aksatmaları halinde kalan borçları için yapılandırma hükümleri bozulmuş sayılacaktır. 
 • Bu Kanundan önce 6183 sayılı Kanuna veya 6552 sayılı Kanuna göre borcunu taksitlendirmiş olanlar, kalan taksit tutarları için bu Kanuna göre yapılandırma talep edebilecektir. 

Yapılandırma başvurusu ve taksitlendirme açısından yukarıda yer verilen tarihler önem taşımaktadır. 

Sadettin ORHAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir