34 bine yakın mükellef devletle “uzlaşarak” barıştı

Türkiye genelinde 2018’de vergi tarhiyatı sonrasında uzlaşmak için 39 bin 375 dosya başvurusu yapılırken, 33 bin 827 dosyada uzlaşmaya varıldı.

Mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce, vergi idaresi ile tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için başvurabilecekleri idari bir çözüm yolu olarak uygulanan uzlaşma, kamu alacağının kısa sürede tahsilini sağlayan, aynı zamanda mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve bürokratik işlemleri de ortadan kaldırıyor.

33 bin 827 dosyada uzlaşmaya varıldı

Geçen yıl Türkiye genelinde vergi tarhiyatı sonrasında uzlaşmak için 39 bin 375 dosya başvurusu yapılırken, 33 bin 827 dosyada uzlaşmaya varıldı.

Bu dosyalar çerçevesinde 83 milyon 498 bin 411,95 lira vergi uzlaşma konusu olurken, uzlaşma sonucu vergi tutarı 77 milyon 505 bin 490,6 lira olarak belirlendi.

Söz konusu vergilerin ödenmemesi  sonucu ortaya çıkan 191 milyon 574 bin 626,91 liralık ceza uzlaşma kapsamında değerlendirilirken, ceza tutarı uzlaşma sonucunda 34 milyon 61 bin 796,42 lira olarak tespit edildi.

GİB’in vergi incelemeleri

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) 81 ilin vergi dairesi müdürlerince 2018’de toplam 6 bin 746 rapor düzenlenirken, bunların 5 bin 64’ü vergi inceleme raporu, 591’i iade raporu, 410’u kabul raporu, 211’i vergi tekniği raporu, 117’si vergi suçu raporu, 353’ü diğer raporlardan oluştu.

Yıl içerisinde 4 bin 85 mükellef nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemeleri kapsamında düzenlenen 5 bin 64 vergi inceleme raporuyla 3 milyar 967 milyon 57 bin 728 lira matrah üzerinden 1 milyar 139 milyon 396 bin 507 lira matrah farkı bulundu. Bu fark üzerinden 100 milyon 384 bin 7 lira vergi tarh edildi.

İncelemeler sonucunda 88 bin 983 lira usulsüzlük, 19 milyon 195 bin 39 lira özel usulsüzlük, 177 milyon 539 bin 661 lira vergi ziyaı cezası kesildi.

Vergi ziyaı cezalarının 143,2 milyon lirasını Katma Değer Vergisi (KDV), 13,6 milyon lirasını da gelir vergisi kalemleri oluşturdu.

Kaynak: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir