30 yıldan fazla çalışan ikramiye farkı alabilir mi?

Ali Bey, Anayasa Mahkemesi’nin 30 yıldan fazla hizmeti olanların çalıştığı yılların farkını alabileceğine dair bir kararı var. Sekiz yıl önce emekli olan bir kişi bu haberi okuyup prosedüre uygun olarak başvuru yaparsa bu haktan istifade edebilir mi? Yoksa beş yıllık zaman aşımı sebebi ile bu haktan faydalanamaz mı? (Ali Çavdar)
Sayın okurum, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından kaynaklanan hakkınız henüz ortaya çıktığı için zamanaşımına uğraması şu an söz konusu değil. Açacağınız davayı kazanmanız da kuvvetle muhtemel. Bu bakımdan da sorun yok.
Fakat gerek 30 yıldan fazla hizmetler için açılan davalarda gerekse gene Anayasa Mahkemesi tarafından ikramiye hakkında “Son defa T.C. Emekli Sandığı’na tabi görevlerden emekliye ayrılan” ibaresinin iptalinden sonra başka bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanların açtıkları davalardaki verilen nihai kararlardan da görülen önemli bir husus var. Bu da ödenmesine hükmedilen emekli ikramiyelerinin hesabında emekliye ayrılma tarihindeki katsayının esas alınacağının belirtilmiş olması. Yani demek oluyor ki, emeklilik tarihi ne kadar eski ise hükmen kazanılacak emekli ikramiyesi de o kadar düşük olacaktır. 80’li yıllara doğru gittikçe komik düzeyde rakamların çıkması sürpriz olarak karşılanmamalı.
EK GÖSTERGE ÖNEMLİ
Sekiz yıl önce emekli olmuş bir kişi olarak siz de dava ile ama sekiz yıl önceki memur maaş ve taban aylık katsayılarına göre ikramiye kazanabilirsiniz. Zamanaşımına uğramayacaksınız. Fakat memuriyetten ayrılırken bulunduğunuz derece-kademe ile varsa ek göstergeniz ikramiye tutarında belirleyici diğer etkenler olacaktır.

Ek göstergenize ve 2007 yılının ilk ve ilk altı aylık döneminde emekli olmanıza göre kamuda geçmiş her bir hizmet yılı için yukarıda belirtilen tutarları alabilirsiniz.

Buna karşın emeklilik tarihi olarak geriye gittikçe alınacak ikramiye tutarları azalıyor. Zira açılan davalarda verilen mahkeme kararları olumlu bile olsa emekli olunduğu tarihteki katsayılara göre ikramiye ödenmesine karar veriliyor. Enflasyon kıskacındaki ülkemizde bu durum çalışanlar için önemli bir handikap oluşturuyor. Mahkemeler gecikme faizine hükmediyorsa da bu sizi aldatmasın. Çünkü hükmedilen gecikme faizi Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonraki talep tarihinizden itibaren hesaplanıyor

30 yıldan fazla hizmetle emekli olmuş ve emekli olurken 30 yılı aşan sürenin ikramiyesini alamamış olan emekli memurlar, şayet bu hak için ikramiye davası açmayı düşünüyorsa bu tabloya bakmadan karar vermemeli. Söz gelimi Ocak 1995 ayında emekli olup 40 yıl hizmete karşılık alamadığı 10 yıllık ikramiye için dava açmak isteyen üniversite mezunu bir memur, şef veya şube müdürü 10 yıllık süre için toplamda 165 lira ikramiye için uğraştığını bilmeli.

 2200 ek göstergeden daha az ek göstergeli görevlerden emekli olanlarla üniversite mezunu olmayanların alacakları ikramiyeler ise dönemine göre tabloda belirtilen rakamlardan da az olacaktır.İkramiye alacak eski memurun istifa tarihine dikkat edin

Ali bey, 18 yıl 4 ay devlet memuru olarak çalıştıktan sonra istifa ederek ayrıldım. 1.260 gün SSK’lı olarak prim ödeyerek geçen ay SSK’dan emekli oldum. Emekli ikramiyesi alabilir miyim? (Ahmet Deryaoğlu)
Ahmet Bey, istifa tarihiniz belirtmemişsiniz. 3.5 yıldır SSK’lı olarak çalıştığınıza göre 08.09.1999’dan sonra ve 26.01.2012 tarihinden önce istifa etmiş olmalısınız. 26.01.2012 tarihini zikrediyorum zira bu tarihte yürürlüğe giren 6270 sayılı Kanun ile ikramiye alma şartlarına son şekli verildi. Eğer istifanız 08.09.1999’dan sonra ve emekliliğiniz 26.01.2012 tarihinden önce ise 18 yıl 4 ay hizmet karşılığı ikramiyenizi sorunsuz alabilirsiniz.

İstifa tarihinizi ve istifa ettiğiniz tarihte en az 15 yıl hizmet ve 3 bin 600 gününüz bulunduğu vurgusunu yapacağınız dilekçenizle ikramiye talebinde bulunabilirsiniz. 08.09.1999’dan önce istifa etmiş olanlar ikramiye almak için dava açmak zorundalar.

Ali Tezel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir